Od poniedziałku 12 października ul. Hallera i ul. Wrocławska na odcinku od ul. Hallera do ul. Wolności będą dwukierunkowe. Z uwagi na przygotowanie tych ulic do zmiany organizacji ruchu, m.in. malowanie tymczasowych pasów, stawianie znaków drogowych itp. prosimy o nieparkowanie tam samochodów już od piątku 09 października.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z robotami budowlano – montażowymi realizowanymi w ramach przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej.