Ulica Szpitalna w Jarocinie zostanie wyłączona z ruchu tym razem na dłuższy okres  – od 29 kwietnia aż do 31 lipca. W ramach rewitalizacji Śródmieścia będą tam prowadzone prace, związane z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Tymczasowy dojazd do szpitala będzie od ulicy Wojska Polskiego.

Prace i rozkopy związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina” trwają już w centrum miasta od wielu tygodni Od jutra aż do 31 lipca wyłączona zostanie z ruchu całkowicie ulica Szpitalna.  

Prace modernizacyjne będą wykonywane na terenie Śródmieścia przez dwa lata. Koniec przewidziano na czerwiec 2022 roku.