Szanowni Państwo
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Cielcza, ul. Gajówka 1, tel. 62-747-31-60, e-mail pwik@pwikjarocin.pl.
 2. Państwa dane osobowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz ulicę zamieszkania. przetwarzane są w celu obsługi newslettera na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1. lit a).
  Zaznaczając opcję „Zapisz się” wyrażają Państwo zgodę świadomie i dobrowolnie.
  Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie co powoduje usunięcie Państwa danych z listy odbiorców newslettera.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jednostkom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora. Mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub likwidacji newslettera. Po tym okresie zostaną usunięte.
 5.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e mail: iodo@jarocin.pl
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.

© Copyright - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Polityka prywatności