Na ulicy Wodnej w Jarocinie prace związane z rewitalizacją śródmieścia będą prowadzone do 11 września tego roku.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia prac zakłada się do 11 maja.