Rewitalizacja Jarocina przebiega zgodnie z planem. Wymieniono już wiele sieci wodociągowych. Zmodernizowano setki metrów kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W centrum Jarocina od lutego  trwają prace modernizacyjne związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Spółka pozyskała na to jedną z największych w historii miasta dotacji z Unii Europejskiej – ponad 136 mln złotych.

Władze miasta chcą wykorzystać projekt i przy okazji zrewitalizować całą starówkę. Zostanie więc wymieniona nie tylko  infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta.

Na rynku będzie fontanna, wszędzie zasadzone zostaną nowe drzewa, wprowadzone różnorodne elementy małej architektury. Wszystko będzie w ciekawy sposób oświetlone. Niepraktyczne płyty chodnikowe zastąpi nowa, najlepszej jakości nawierzchnia dopasowana do koncepcji przebudowy śródmieścia. Ułatwi to poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym oraz rodzicom z wózkami.

Zanim to jednak nastąpi, wszyscy musimy przywyknąć do tego, ze śródmieście jeszcze przez kilkanaście miesięcy będzie jednym wielkim placem budowy. Tym bardziej, że wymieniona zostanie nie tylko cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ale zmodernizowane będą również inne sieci: cieplna i gazowa. Spółka ZUK zainwestuje w oświetlenie, a JAR poprowadzi światłowód. Rewitalizacja Jarocina. To już zrobiono

Na razie śródmieście jest placem budowy, ale już wkrótce będzie się to zmieniać. Udało się bowiem zrealizować wszystkie zaplanowane prace. Oto, co już zrobiono: 

Rynek: Wokół Ratusza wymieniona jest sieć wodociągowa. Na pierzei, gdzie był parking wymieniono również kanalizację sanitarną i deszczową. Teraz na pierzei sąsiadującej z ul. Wrocławską prowadzone są prace wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ulica Kościelna: Wymiana sieci, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Ulica Targowa: Wymieniona została sieć wodociągowa, kontynuowane są prace z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Ulica Wodna i Szpitalna: Dokonano wymiany na całych odcinkach ulic sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Ulica Świętego Ducha: Będzie zakończona 30 września.W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Ulica Śródmiejska: Trwają prace na odcinku od Rynku w kierunku Barwickiego. Tam dokonywana jest wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej