Od początku roku wiele ulic w Śródmieściu jest rozkopanych, a przez to zamkniętych lub ze zmienioną organizacją ruchu. Utrudnienia są uciążliwe dla wszystkich, zarówno kierowców, jak i pieszych. Po modernizacji centrum zmieni się ono nie do poznania. Warto więc uzbroić się w cierpliwość. Prace potrwają do 2022 roku. 

Jak postępują obecnie prace w śródmieściu? 

Na rynku rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego. Ruszyły prace przygotowawcze, w tym m.in. nastąpiła rozbiórka nawierzchni placu rynku. W najbliższym czasie na teren budowy zostanie dostarczony pierwszy element prefabrykowany zbiornika.

Ul. Wolności – planowane są roboty budowlano-montażowe. Metodą mikrotunelingu będzie budowana kanalizacja deszczowa. Realizacja budowy deszczówki ma potrwać od 2-2,5 miesiąca. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na marzec/kwiecień 2021 r. Po tym terminie rozpoczną się roboty budowlane związane z budową sieci ciepłociągu.

Ul. Targowa – zakończono budowę kanalizacji sanitarnej.
Ul. Mała – trwają prace instalacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ul. Śródmiejska – trwają prace instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej (na odcinku od ul. Wolności do ul. Hallera) i wykonywane są przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Ul. Barwickiego – zakończono budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych.

Ul. Kościelna – zostały wykonane podbudowy. 
Ul. Wodna – wykonywana jest nawierzchnia chodnikowa z płyt granitowych;
Ul. Szpitalna – wykonywane są nawierzchnie parkingów.

Prace, jakie trwają w śródmieściu związane są z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”, który realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. Spółka pozyskała na to jedną z największych w historii miasta dotacji z Unii Europejskiej – ponad 136 mln złotych.