Do 4 kwietnia 2020 roku wydłużony zostaje termin wyłączenia z ruchu ul. Wodnej w Jarocinie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Magnoliowej. Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest realizacją przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina.

Przypomnijmy, że prace na tym odcinku rozpoczęły się 16 marca. Są one realizowane w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, który realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.  Spółka pozyskała na ten cel największą w historii miasta dotację z Unii Europejskiej – ponad 136 mln złotych. Przy okazji tak szeroko zakrojonej inwestycji władze miasta chcą zrewitalizować całą starówkę. Oznacza to, że zostanie wymieniona nie tylko infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta.