Ulica Wąska pozostaje zamknięta już od 10 sierpnia. Wszystko to w związku z pracami nad budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które potrwają do 28 września.

Ulica Wąska nadal pozostanie zamknięta – od 15 do 21 września oraz od 22 do 28 września.  Nadal nie będzie dojazdu do niej z ulic: Krótkiej i Małej. Powodem są prace związane z budową przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, a później – deszczowej.