Od czwartku 4 czerwca do soboty 6-go na kolejnym fragmencie ul. Śródmiejskiej – od ronda przy parku Gorzeńskiego do ul. Szpitalnej – ruszy budowa kanalizacji deszczowej (aktualna mapka organizacji ruchu w załączeniu poniżej).

Dojazd do tej części ulicy jest możliwy od Hallera, ale obowiązuje nakaz skrętu w prawo. Na ul. Śródmiejskiej (od Rynku do ul. Wąskiej), nadal trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej (do 8 czerwca).

Całkowite zakończenie prac związanych z rewitalizacją na ul. Śródmiejskiej planowane jest na 23 grudnia 2020 r.