W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstaje instalacja, w której z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie. Po krótkiej przerwie w realizacji zadania, przekazano plac budowy, na którym inwestycja będzie kontynuowana.

Na oczyszczalni w Cielczy budowana jest innowacyjna instalacja do odzysku fosforu z wód pościekowych. W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych zostaną odzyskane surowce do produkcji nawozów. Fosfor przekazywany będzie gminie Jarocin, która ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Zadanie to stanowi część inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wartość zamówienia dotycząca budowy instalacji odzysku fosforu – to kwota 8. 900.000 zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa na dokończenie instalacji fosforu została podpisana w dniu 16 czerwca 2020 r. z firmą Krevox  z Piaseczna k. Warszawy. Termin realizacji – to 12 miesięcy od podpisania umowy. Trzy miesiące potrwa rozruch technologiczny, a kolejne dwanaście uzyskanie decyzji nawozowej.

Arkadiusz Bloch, wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Mieliśmy problemy z pierwszym wykonawcą inwestycji, który postawił nas w trudnej sytuacji, pozostawiając plac budowy bez pracy. Była krótka przerwa techniczna, ale udało się na szczęście podpisać pierwszą z trzech umów. Dlaczego trzy umowy? Z uwagi na tak dużą skalę inwestycji i na stan zaawansowania poszczególnych etapów zdecydowaliśmy się, żeby tę inwestycję podzielić na trzy części. Pierwsza, na którą mamy już umowę jest zarazem ostatnim etapem inwestycji, ale na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowanym. Oddajemy ją w dobre ręce – firmie Krevox, która była podwykonawcą poprzedniego generalnego wykonawcy. Bardzo się cieszymy, że to właśnie Krevox będzie kontynuował to przedsięwzięcie, bo to gwarantuje, że ta instalacja będzie ukończona w sposób prawidłowy. Jesteśmy w trakcie wyłaniania najkorzystniejszej oferty na wykonawców dwóch kolejnych etapów inwestycji i miejmy nadzieję, że w trzecim kwartale wszystkie umowy na całą modernizację będą podpisane, co gwarantuje, że ta inwestycja nie jest zagrożona terminowo, ani finansowo. Nie ma zagrożenia do utraty potężnego dofinansowania unijnego. Działamy pełną parą i jesteśmy w pełnej gotowości, zdeterminowani, aby ją dokończyć. Bardzo dziękuję pracownikom PWIK- u jak również wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby to zadanie dokończyć.

Tadeusz Krężelewski – prezes Zarządu Krevox

– Jarocin w tej chwili będzie na mapie czwartym miastem po Londynie, Amsterdamie i Madrycie, które będzie odzyskiwało ze ścieków pożyteczny nawóz – fosfor. Jesteśmy dumni, że możemy podjąć się tych działań i zapewniamy, że zrealizujemy tę inwestycję, tę modernizację w terminie.