Od poniedziałku, 30 marca w rejonie skrzyżowania ul. Św. Ducha i ul. Wojska Polskiego wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Tego dnia rozpoczną się roboty montażowo-budowlane rurociągu kanalizacji deszczowej, dochodzącej do Lipinki na wysokości ul. św. Ducha.

Z tego powodu od 30 mar­ca do 30 kwietnia, w obrę­bie skrzyżowania ulic św. Ducha  i Wojska Polskiego, kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami. Obowiązywały tu będą: ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Roboty prowadzone będą przy zwężeniach jezdni. W za­leżności od potrzeb wykonawca inwestycji, może też wprowadzać na każdej z ulic, w obrębie skrzyżowania, ruch wahadłowy.

W najbliższym czasie lepiej omijać to skrzyżowanie i wybierać drogi alternatywne.  Na przykład, chcąc wjechać do centrum od ul. Św. Ducha, można pojechać ul. Jarmarczną, a potem nowym łącz­nikiem lub ul. Maratońską.