W najbliższy poniedziałek, 23 marca rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej. W związku z tym jej odcinek – od. ul. Wojska Polskiego do ul. Szpitalnej zostanie wyłączony z ruchu. Przez tydzień – do 30 marca, w tym rejonie miasta obowiązywała będzie nowa organizacja ruchu.   

To kolejny fragment tej drogi wyłączony z ruchu. Od 16 do 30 marca nieprzejezdny jest też inny jej odcinek  – od ul. Wojska Polskiego do ul. Magnoliowej.

Schemat tymczasowej organizacji ruchu

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej prowadzona będzie w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”, w ramach którego zostanie wymieniona infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w centrum miasta. Przy okazji zupełnie zmieni się wygląd tej części Jarocina. Inwestycję prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które przeprasza za utrudnienia.