Od poniedziałku 23 marca parking na rynku będzie zamknięty. W związku z tym nastąpi reorganizacja ruchu w rejonie wjazdu na starówkę od ul. Mickiewicza.

Modernizacja jarocińskiego rynku w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina” przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zostanie wymieniona nie tylko infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starówki.

W związku z prowadzoną inwestycją od 23 marca aż do odwołania zamknięty zostanie parking na rynku. W związku z tym zostanie zmieniona organizacja ruchu w tym rejonie. Kierowcy nie wjadą już na rynek od strony ul. Kilińskiego, ponieważ ul. Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Średnią – zostanie wyłączona z ruchu. Przejezdne pozostaną ul. Gołębia oraz ul. Średnia.  

W związku z pracami, prowadzonymi w tej części starówki, na utrudnienia mogą napotkać także piesi. Dostawy towarów do punktów handlowych na rynku będą możliwe na dotychczasowych – zasadach z wyłączeniem zamkniętego parkingu.