W centrum miasta cały czas prowadzone są prace modernizacyjne związane z realizacją projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Zadanie nadzoruje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wykonawcy robót zmuszeni są zamykać na niektórych ulicach ruch.

Gdzie przedłużone zostają zamknięcia ulic?

ul. Wolności
Z uwagi na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wolności, ulica ta będzie zamknięta dla ruchu do 31 marca przyszłego roku. W związku z tym dalej obowiązywać będzie zmieniona tymczasowo organizacja ruchu na ul. Hallera oraz odcinku ul. Wrocławskiej pomiędzy ulicami Wolności i Hallera. Samochody mogą poruszać się tam w obu kierunkach. Z ul. Śródmiejskiej można skręcić w Hallera i dojechać nią do Wrocławskiej, następnie skręcić w prawo w dwukierunkowy odcinek pomiędzy Hallera a Wolności.

Rynek
Do 24 grudnia przedłużona zostaje zmiana organizacji ruchu na rynku. Przypomnijmy, że w związku z budową zbiornika retencyjnego, od 26 października ruch pojazdów w tym obszarze może się odbywać wyłącznie: wjazd na Rynek  – ul. Mickiewicza, wyjazd z Rynku – ul. Wyszyńskiego.

ul. Targowa
Do 18 grudnia przedłużone zostaje zamknięcie ul. Targowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Św. Ducha. Z ul. Wąskiej obowiązuje nakaz skrętu w prawo.

ul. Mała
Do 4 grudnia przedłużony zostaje zakaz ruchu pieszych i pojazdów na ul. Małej. Na skrzyżowaniu z ulicą Wąską pozostaje znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów. Na ulicy Wąskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Małą (od strony ul. Wrocławskiej) pozostaje także  znak nakazu jazdy prosto.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie przeprasza za wszelkie utrudnienia.