Idea pojektu

Ideą projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, która zostanie zdominowana przez pieszych, mających pełną swobodę poruszania po starówce. To właśnie dlatego część ulic (lub ich fragmenty) będą wyłączone z ruchu kołowego, a wysokie krawężniki zostaną wyeliminowane. Nie może też zabraknąć zieleni czy miejsca do odpoczynku. Stare miasto powinno być gwarną przestrzenią pełną mieszkańców, sklepów, restauracji oraz kawiarni.

Podczas projektowania „nowej starówki” bardzo pomogły nam liczne analizy, które przeprowadziliśmy oraz rozmowy z jarociniakami. To oni są tutaj najważniejsi. Zależy nam na tym, by stwarzać im możliwości do działania, by mogli wykorzystać przestrzenie, na przykład te zaprojektowane w ciągach komunikacyjnych, poprzez wprowadzenie ogródków przy restauracjach oraz kawiarniach. Na pewno ożywi to miasto, doda dynamizmu i sprawi, że mieszkańcy chętniej będą udawali się w okolice rynku – zarówno w dzień, jak i wieczorami.

Bardzo ważne było dla nas patrzenie na nasz pomysł całościowo. Nie projektowaliśmy każdej z ulic (czy też rynku) osobno. Widzieliśmy je w określonym kontekście. Przypominaliśmy sobie o tym przez cały proces projektowy, ponieważ czasami łatwo zapomnieć o ogólnych założeniach i skupić się jedynie na jednym obszarze. A to błąd.

Park ze starówką

W niewielu miastach wielkości Jarocina znajdują się tak blisko siebie piękny rynek i duży, zadbany park. Niestety w drugiej połowie lat 70. rozdzieliła je droga. Postanowiliśmy na nowo połączyć te dwa elementy w jeden. Scalić dynamiczne, tętniące życiem centrum miasta z miejscem spokojnym i pełnym zieleni.

Ulica Kościelna ma stać się buforem między rynkiem a parkiem. Udało nam się to osiągnąć dzięki zmianom dotyczącym ruchu kołowego (dwa nowe ronda – skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego ze św. Ducha oraz alei Niepodległości z ulicą Poznańską) oraz poprzez wprowadzenie nowych, wygodnych schodów (oraz rampy) naprzeciwko nowego przejścia dla pieszych. Mają one zarówno funkcję komunikacyjną, jak i relaksacyjną – zaprojektowaliśmy tutaj „miejsca zielone” z siedziskami.

© Copyright - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Polityka prywatności