Harmonogram

Prace modernizacyjne będą wykonywane na terenie śródmieścia Jarocina przez 2 lata. Koniec przewidziano na czerwiec 2022 roku.

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Barwickiego w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 27.07.2020
Zakończenie prac: 19.03.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Dąbrowskiego (na odcinku od numeru 10 do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 02.08.2021
Zakończenie prac: 03.01.2022

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Hallera w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 02.11.2020
Zakończenie prac: 26.04.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościelnej w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 30.03.2020
Zakończenie prac: 09.09.2020

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 25.05.2020
Zakończenie prac: 11.10.2020

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Łąkowej w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 17.08.2020
Zakończenie prac: 27.11.2020

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Małej w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 13.10.2020
Zakończenie prac: 22.03.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Paderewskiego (na odcinku od Kościoła Chrystusa Króla do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 01.03.2021
Zakończenie prac: 27.07.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rynku w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 25.03.2020
Zakończenie prac: 15.01.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Szpitalnej w Jarocine

Rozpoczęcie prac: 20.04.2020
Zakończenie prac: 14.08.2020

ETAP I

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Śródmiejskiej (od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 06.07.2020
Zakończenie prac: 04.01.2021

ETAP II

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Śródmiejskiej (od Rynku do ul. Targowej) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 18.05.2020
Zakończenie prac: 12.11.2020

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Św. Ducha (na odcinku od Rynku do rzeki Lipinki – przy “Glanie”) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 10.02.2020
Zakończenie prac: 14.01.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 11.05.2020
Zakończenie prac: 16.03.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wodnej (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 10.03.2020
Zakończenie prac: 01.09.2020

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wolności w Jarocine

Rozpoczęcie prac: 04.05.2020
Zakończenie prac: 08.02.2021

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wąskiej (od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 06.07.2020
Zakończenie prac: 22.03.2021

ETAP 1:

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrocławskiej (od Rynku do ul. Wąskiej – kościół Św. Jerzego) w Jarocine

Rozpoczęcie prac: 12.05.2020
Zakończenie prac: 06.01.2021

ETAP 2:

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrocławskiej (od Kościoła Św. Jerzego do posesji nr 53) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 01.03.2021
Zakończenie prac: 28.04.2022

ETAP 3:

Przebudowa / budowa / renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrocławskiej (od posesji nr 53 do budynku nr 65) w Jarocinie

Rozpoczęcie prac: 03.01.2021
Zakończenie prac: 29.04.2022

Trwające prace

Żeby zobaczyć szczegóły kliknij na punkt oznaczony na mapie kolorem czarnym.

© Copyright - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Polityka prywatności