Dla mieszkańców śródmieścia, którzy w związku z pracami modernizacyjnymi w centrum nie będą mogli dojechać do posesji, przygotowano 90 miejsc parkingowych.

662 dni potrwa modernizacja śródmieścia prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Wymieniona zostanie nie tylko cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ale również część cieplika i sieci gazowej. ZUK będzie budował oświetlenie ulic, a JAR poprowadzi światłowód

Prace modernizacyjne w śródmieściu wymuszą momentami zamknięcie całych ulic. Mieszkańcy nie będą mogli dojechać do swoich posesji i parkować na ulicach przy domach i w garażach. Dlatego zostanie im zapewnione bezpłatne miejsce postoju. Na parkingu przy ul. św. Ducha zostanie wygrodzony teren. Będzie tam 90 miejsc. W wyznaczonych miejscach będą mogli parkować tylko mieszkańcy śródmieścia.

Zgodnie z planem rozwiązanie to zacznie funkcjonować w kwietniu. Więcej informacji wkrótce.