W związku z budową sieci wodociągowej w ulicy Barwickiego, jej część będzie zamknięta od 5 do 19 października.

Część pasa drogowego ulicy Barwickiego będzie wyłączona z ruchu. Powodem są prace nad budową sieci wodociągowej od 5 do 19 października.

Przedłużą się także roboty na ul. Targowej i Małej. Tam z kolei robiona jest kanalizacja deszczowa. Prace potrwają do 16 października.