Kilka tygodni temu w śródmieściu Jarocina rozpoczęły się prace związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum  Jarocina”. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie.  Spółka pozyskała na to, jedną z największych w historii miasta, dotacji z Unii Europejskiej – ponad 136 mln złotych. 

Projekt zakłada wymianę całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w śródmieściu Jarocina. Jednym z jego elementów jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej.

W ramach modernizacji zostanie stworzona kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzać wody opadowe do rzeki Lipinka (obecnie spływają one ze ściekami do oczyszczalni).

Od kilku tygodniu trwają już prace przy Lipince. W sześciu punktach będą instalowane separatory wraz z osadnikami, które służą do oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Dzięki temu do rzeki będzie wpływać czysta woda.

Lipinka zostanie również wyprofilowana i oczyszczona na odcinku od ul. Węglowej do Targowiska. Zgodnie z zaleceniami Wód Polskich tereny przy separatorach muszą być utwardzone na odcinku 5 metrów w górę i w dół rzeki.