ul. Krótka zamknięta od 25 maja

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej rozpocznie się 25 maja i potrwa do 30 czerwca. Ulica ta będzie całkowicie nieprzejezdna. Utrudniony będzie także ruch pieszych. Z ul. Wąskiej nie będzie możliwości wjazdu w ul. Krótką.…