ABY ZAPARKOWAĆ TRZEBA UZYSKAĆ SPECJALNY NUMER TELEFONU

Dla mieszkańców śródmieścia, którzy w związku z pracami modernizacyjnymi w centrum nie mogą zaparkować przy posesji, bądź do niej dojechać, przygotowany został bezpłatny parking na 90 aut przy ul. św. Ducha. Od czwartku 13 sierpnia…

Ulica Wąska zamknięta i bez dojazdu

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wąskiej w Jarocinie od poniedziałku 10 sierpnia! W związku z budową sieci oraz przyłączy wodociągowych od 10 do 17 sierpnia ulica Wąska jest zamknięta. Nie będzie także dojazdu do niej z…

Arkadiusz Bloch o europejskich innowacjach w PWiKu

Arkadiusz Bloch - wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, Pełnomocnik Jednostki Realizującej Projekt opowiada o tym jak przebiegają prace przy modernizacji oczyszczalni w Jarocinie Jak się panu mieszka i…

Ulica Mała wyłączona z ruchu

Od dziś - 28 lipca - na ul. Małej wprowadzono zakaz ruchu pieszych, na skrzyżowaniu z ulicą Wąską – znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów. Ulica Mała jest całkowicie wyłączona z ruchu pieszych i pojazdów. Na ulicy Wąskiej przed…

Zmiana organizacji ruchu na ul. Paderewskiego

Ulicą Paderewskiego, dotąd jednokierunkową, teraz można jeździć w dwie strony. Zmiana organizacji ruchu jest związana z pracami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w śródmieściu w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej…

PWiK informuje o utrudnieniach

Od 23 lipca do 05 sierpnia 2020r. na obszarze Gminy Jarocin będą realizowane testy hydrantowe i pomiary ciśnienia, które są niezbędne do przygotowania modelu hydraulicznego sieci wodociągowej dla naszej gminy. Pomiary te mogą nieść…

Pionierska inwestycja na oczyszczalni ścieków w Cielczy

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstaje instalacja, w której z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.…

Umowa na rewitalizację kolejnych ulic w Śródmieściu Jarocina podpisana

Trwa realizacja największego w historii miasta projektu rewitalizacji centrum Jarocina. Kilka dni temu podpisana została umowa na rewitalizację kolejnych ulic w Śródmieściu. Zgodnie z podpisanym dokumentem, w przyszłym roku rozpoczną…

Prace podziemne na ulicach w centrum idą pełną parą

Trwa rewitalizacja centrum Jarocina. Dzięki ogromnemu projektowi, na który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało bezzwrotną dotację z Funduszy Europejskich, zostanie całkowicie zmodernizowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna.…

Śródmiejskiej ciąg dalszy ...

Kolejny fragmentu ul. Śródmiejskiej zostanie wyłaczony z ruchu. Zajęcie pasa drogowego na ul. Śródmiejskiej spowodowane jest pracami nad budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Śródmiejska będzie wyłączona…