Od 7 maja będą zakazy ruchu i zmiana organizacji ruchu na sąsiadujących ulicach.

Początkowo zakaz ruchu na rynku będzie obowiązywał od ul. Mickiewicza i Średniej (skrzyżowanie) oraz od ul. Wyszyńskiego. Tam budowana będzie kanalizacja deszczowa. Od 7 do 20 maja nie będzie więc dostępu do rynku z kierunku północno-zachodniego (z wyjątkiem pojazdów budowy).

Kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej obejmie część rynku od ul. Św. Ducha i Śródmiejskiej, a także od Wrocławskiej. Tutaj zakaz ruchu będzie obowiązywał od 7 do 29 maja. Budowa sieci wodociągowej w rynku potrwa w okresie od 11 do 29 maja. Zakaz ruchu będzie wówczas obowiązywał z wszystkich kierunków opisanych powyżej.