Dla mieszkańców śródmieścia, którzy w związku z pracami modernizacyjnymi w centrum nie będą mogli zaparkować przy posesji bądź do niej dojechać, przygotowany został bezpłatny parking przy ul. św. Ducha.

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących korzystania z parkingu, mieszkańcy ulic, na których prowadzone są roboty budowlane (dane w tabelce) proszeni są o kontakt z pracownikami ZUK pod numerem: 62 747 36 80 wew. 205 bądź pod adresem e-mail: biurostrefy@zuk-jarocin.pl.

PARKING DLA MIESZKAŃCÓW CENTRUM

Wykaz ulic objętych rewitalizacją śródmieścia w Jarocinie zgodnie z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. “Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina: ul. Św. Ducha, ul. Kocielna, ul. Rynek, ul. Śródmiejska, ul. Wrocławska, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Szpitalna, ul. Wolności, ul. Wodna, ul. Gen. Hallera, ul. Barwickiego K., ul. Targowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Dąbrowskiego J., ul. Paderewskiego I.