Kolejne prace związane z rewitalizacją centrum Jarocina przewidziano na przełomie kwietnia i maja w rejonie ul. Wolności. W związku z tym kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu, między innymi ograniczeniem prędkości i zakazem wyprzedzania.

Na ulicy Wolności prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone bezwykopowo. Rozpoczną się w poniedziałek 27 kwietnia, a zakończą w piątek – 29 maja. W związku z tym kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami. Obowiązywały tu będą: ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Roboty prowadzone będą przy zwężeniach jezdni. W za­leżności od potrzeb wykonawca inwestycji może ruch wprowadzić ruch wahadłowy.

Prace prowadzone w ramach projektu gospodarka-wodno-ściekowa w gminie Jarocin – rewitalizacja centrum.