Arkadiusz Bloch – wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, Pełnomocnik Jednostki Realizującej Projekt opowiada o tym jak przebiegają prace przy modernizacji oczyszczalni w Jarocinie

Jak się panu mieszka i pracuje w Jarocinie?

To bardzo urocze miasto, zupełnie inne od Polkowic, z których pochodzę. Polkowice mają wysoką zabudowę, Jarocin niską, miasto otoczone jest polami i lasami. No i najważniejsze -tutaj jest dużo lepsze powietrze niż w Polkowicach.

Jak to się stało, ze trafił pan do PWiK-u?

Jarocina poprosił mnie, bym pomógł w wyprowadzeniu spółki z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Zgodziłem się, bo mogłem wykorzystać doświadczenie, które zdobyłem w Polkowicach. Byłem tam wiceburmistrzem i odpowiadałem za wszystkie sprawy komunalne. W PWiK-u zostałem nie tylko wiceprezesem, ale też pełnomocnikiem Jednostki Realizującej Projekt m.in modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak i rewitalizacji śródmieścia. Moim najważniejszym zadaniem jest uporządkowanie spraw związanych z tymi zadaniami. Przypomnę, że spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, gdy firma Control Process, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, opuściła plac budowy.

A jak to wygląda dziś?

Podjęliśmy decyzję, aby zadanie podzielić na trzy części i próbować znaleźć wykonawców na poszczególne etapy tej inwestycji. Na chwilę obecną już posiadamy jedną umowę na realizacje instalacji odzysku fosforu. Jeżeli chodzi o część biologiczno-mechaniczną mamy ofertę i w najbliższym czasie rozstrzygniemy przetarg. Do podpisania umowy będzie potrzebna decyzja Urzędu Zamówień Publicznych, a 21 lipca otworzyliśmy oferty na ostatnią część – rozbudowę gospodarki osadowej.

Czyli wejdą nowi wykonawcy, którzy ukończą tę inwestycję.

Może niekoniecznie nowi, bo budowę instalacji fosforu kończy podwykonawca Control Process – firma KREVOX

A co z poprzednim wykonawcą. Jesteście w sporze z firmą Control Process. Walczycie też o odzyskanie utraconych pieniędzy. Uda się?

Na dzień dzisiejszy spór jest na kilku frontach. Żądamy od ubezpieczyciela zapłaty gwarancji należytego wykonania. Jeden z ubezpieczycieli zapłacił już kwotę 6,5 mln złotych, inny twierdzi, że jest to nieuzasadnione żądanie. W związku z tym złożyliśmy pozew do sądu o zapłatę tej należności. To jednak nie zaspakaja pełnej kwoty odszkodowawczej, jakiej PWiK domaga się od generalnego wykonawcy, więc to będzie kolejny proces o zwrot kary naliczonej za zejście z placu budowy. Mamy jeszcze wątek karny – złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez generalnego wykonawcę na szkodę PWiK-u.

Sprawy w sądzie będą się pewnie toczyły długo, czy w zawiązku z tym spółce nie grożą problemy finansowe?

Jeżeli chodzi o finansowanie, to rozliczyliśmy poprzedniego wykonawcę do etapu, w którym on był na placu budowy. Reszty oczywiście nie zapłaciliśmy. Jest to kwota przeznaczona na rzecz kolejnych podmiotów, wyłonionych w tych trzech przetargach, o których mówiłem. Mamy świadomość, że trzy umowy zawsze będą droższe niż jedna, generalna, bo to się choćby wiąże z administracją każdego z wykonawców, aczkolwiek uważamy, że ta gwarancja, która już nam została zapłacona oraz ta, którą mamy nadzieję otrzymać od głównego wierzyciela, pokryje dodatkowe koszty związane z projektem.

Czyli jest szansa, że PWiK nie będzie stratny.

Uważam że nie. Myślę, że rozstanie z firmą będzie w ostateczności korzystne dla naszej spółki.

Co mieszkańcom da modernizacja oczyszczalni?

Celów inwestycji jest kilka. Pierwszy, który jest chyba najważniejszy dla mieszkańców, nie będzie uciążliwości zapachu, na który skarżą się dzisiaj z jednej lub drugiej strony, w zależności od wiatru. Niestety, przy starych technologiach jest to duży problem.

A po modernizacji zapach zniknie?

Tak. Metoda hydrolizy spowoduje to, że odzyskamy metan i w procesie kogeneracji będziemy tworzyć energię, która jest niezbędna do pracy naszej spółki, a być może nawet w przyszłości będziemy mieli nadwyżkę na jej sprzedaż.

Chce mi pan powiedzieć, że z tego, co było uciążliwe dla mieszkańców, wy zrobicie korzyść, czyli prąd?

Tak z biogazu możemy wytworzyć energię cieplną i elektryczną. Energię cieplną w 100% wykorzystamy na potrzeby własnej działalności, a wyprodukowana energia elektryczna zaspokoi nasze zapotrzebowanie w ok. 70%.

Czyli pierwszy cel już znamy, a kolejne?

To instalacja odzyskująca fosfor – najbardziej nowoczesna w skali świata. To będzie czwarta taka inwestycja w Europie i pierwsza w Polsce. To bardzo ważne dla środowiska. Do tej pory fosfor w wodach podczyszczonych trafiał do rzek. To przez jego obecność, wody w rzekach kwitną i pojawiają się latem sinice. My swoim ekologicznym działaniem sprawimy, że do rzek trafi mniej fosforu, za to będziemy z niego produkować nawóz. Wykorzystamy go do nawożenia roślinności znajdującej się na terenie całej gminy. Przez 5 lat nie możemy go sprzedawać, bo inwestycja jest realizowana ze środków unijnych i takie są wymogi, ale po tym okresie spółka będzie mogła również na nim zarabiać.

Kolejną korzyścią tej inwestycji jest zamiana osadów ściekowych w polepszacz glebowy. Proces zamiany odbywać będzie się poprzez instalacje hydrolizy, gdzie w procesie obróbki termicznej przechodzi proces pasteryzacji, a właściwie pełnej sterylizacji. Powoduje to, że jest on bezpieczny z punktu widzenia sanitarnego i czyni go doskonałym nawozem, nie tylko dla rolników.

Kiedy jest termin zakończenia tej inwestycji?

To II połowa 2022 roku.

Uda się zakończyć projekt w terminie, mimo tych wszystkich perturbacji?

Mamy nawet delikatny zapas czasowy.

Czy pracujecie też nad kolejnymi innowacjami?

Jest pomysł, aby rozpocząć proces „zawracania wody”. Wodę podczyszczoną jeszcze bardziej oczyścimy i zawrócimy do Jarocina, by podlewać nią zieleń miejską, nawadniać roślinność w parkach.

To chyba też nowatorski pomysł?

No nie słyszałem, żeby w Polsce udało się komuś zawrócić wodę. To może być kolejna nowość na skalę europejską. Warto nad tym popracować szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy wody mamy coraz mniej.